Kalkulator wynagrodzeńKalkulator pozwalający na obliczenie wynagrodzenia z umowy o pracę wraz z wszystkimi składnikami (podatek dochodowy, składki ZUS pracownika, pracodawcy, PPK). Kalkulator wylicza wynagrodzenie brutto z netto, jak również netto z brutto.


Parametry wynagrodzenia:

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe: %

Niniejsze narzędzie służy tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być wykorzystywane do wyliczania wynagrodzeń pracowników.