Kontakt


Dane kontaktowe

Biurowiec INTER-BUD
ul. Bociana 22a piętro III
31-231 Kraków


Pon. - Pt: 9:00 - 17:00
Sobota: 10:00 - 14:00tel.:   795 18 18 99
fax:    124 18 18 99 wew. 17
e-mail: biuro@rachunkowe.biz

Dane adresowe i rejestrowe

Biuro Rachunkowe "Debet/Credit" Spółka z o.o.
ul. Bociana 22a
31-231 Kraków

NIP 945-224-16-17
REGON 388066248

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000881288.
Kapitał zakładowy 10.000,00 PLN, opłacony w całości.

Rachunek bankowy:

mBank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej
25 1140 2004 0000 3502 8090 1580

embed google map
embed google maps