Certyfikaty i uprawienia


Ubezpieczenie OC (KH)


Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzącego usługowo księgi rachunkowe.

Ubezpieczenie OC (PKPiR)


Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzącego usługowo księgi podatkowe.

Ubezpieczenie OC (Kadry i Płace)


Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy prowadzącego obsługę kadrowo-płacową.

Certyfikat kwalifikacji księgowego


Certyfikat kwalifikacji księgowego według IFAC.

Certyfikat ukończenia szkolenia Polski Ład


Dyplom ukończenia szkolenia - Polski Ład w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.